Odvjetnički ured Lalić & Filipović
Usluge koje nudimo...
Slika 3Odvjetnički ured se u zastupanju domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba bazira na građanskom pravu, posebice vezano za stvarno i zemljišno knjižno pravo (uknjižbe prava vlasništva, sastavi ugovora, usklađivanje stvarnog sa zemljišno knjižnim stanjem nekretnina, utvrđenja i zaštita prava vlasništva), zatim ovršno pravo (zastupanje u javnobilježničkim i sudskim postupcima radi naplate potraživanja), odštetno pravo (postupci protiv osiguravajućih i drugih društava radi naknada šteta iz područja povreda na radu, prometnih i drugih nezgoda), radno pravo (postupci zbog otkaza, naknada plaća, otpremnina i slično) uz zastupanje pred sudovima i drugim tijelima.
Copyright © 2010 Zajednički odvjetnički ured Lalić & Filipović - Makarska
Izrada: Eagle Art Studio - Izrada Internet Stranica - Makarska